ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

ខ្សែព្រឹត្តិការណ៍កំណែថ្មី

06-06-2023

ខ្សែព្រឹត្តិការណ៍សប្ដាហ៍ទី 27 អំណរកំណែថ្មីផ្កាទេពប្រាំពីរប្រភេទ តើមានអ្វីពិសេស? អំណោយដ៏មានតម្លៃណាខ្លះនឹងបង្ហាញខ្លួន?

វិសាល៖

  ម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់

ពេលវេលា៖

  • ពីថ្ងៃទី 07/06 - 23h59 ដល់ថ្ងៃទី 13/06/2023

ខ្លឹមសារ  

ខ្សែព្រឹត្តិការណ៍សប្ដាហ៍ទី 27
មហាប្រយុទ្ធរដូវក្ដៅ បញ្ចូលបន្ដគ្នា
សន្សំបញ្ចូលប្រចាំថ្ងៃ ក្លៀវក្លាទទួលអំណោយ
ការសន្សំបញ្ចូលចុងសប្ដាហ៍ ប្រូមូសិន 100% មាស
រាជការប្រទានរង្វាន់ ដំណាក់គុជគុណភាពបរិសុទ្ធិ - ដាវសៀវឡុងបង្ហាញខ្លួន

សំណួរណាមួយសូមទាក់ទង Fanpage