ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

សរុបលទ្ធផលប្រណាំង TOP កម្លាំងប្រយុទ្ធ S9

14-03-2023

សរុបលទ្ធផលប្រណាំង top កម្លាំងប្រយុទ S9 អ្នកក្លាហានជាទីរាប់អាន!

ដល់ម៉ោង 10h ថ្ងៃទី 14/03/2023 admin បានរកឃើញឈ្មោះដែល​​មាននៅក្នុងតារាងមាសគ្រប់ server រួចហើយ។ តោះមកជាមួយ admin មើលមើល៍តើឈ្មោះទាំងអស់នោះអ្វីខ្លះ!

តារាងចំណាត់ថ្នាក់ top 16

អំណោយ

លម្អិតនៃរង្វាន់ជូន: Link