ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

បក្ស វិមាន ផ្កា

21-05-2018

បក្សវិមានផ្កាគឺជាក្រុមបក្សមួយដ៏អាថ៍កំបាំងលើពិភពគុន កូនសិស្សសុទ្ធតែជាស្រី ពួកគេភាគច្រើនគឺជាមនុស្សដែលជៀសពីគ្រោះធម្មជាតិ និងសង្រ្គាម។

កូនសិស្សបក្សវិមានផ្កា ស្លូតត្រង់ ស្រស់ស្អាត។ ពួកគេកម្រទៅដើរកម្សាន្តក្នុងពិភពគុនណាស់ ប៉ុន្តែមានពាក្យចចាមអារ៉ាមល្អៗសម្រាប់ពួកគេណាស់។ 

 បក្ស៖ ស្មោះត្រង់ / វិជ្ជាគុន៖ ផ្កាទេពប្រាំពីរប្រភេទ/ កម្លាំងធាតុ៖ វេទមន្តត្បូងនិម្មិត/ អាវុធ៖ អាវុធសម្ងាត់

លក្ខណៈពិសេសបក្សវិមានផ្កា

លក្ខខណ្ឌនៃការចូលរួម៖

- អ្នកលេងស្រីឈានដល់កម្រិត 85 អាចចូលរួមបានបក្សវិមានផ្កាឆ្លងតាមការជួបជុំចម្លែក។

- ការជួបជុំចម្លែកបក្សវិមានផ្កាអាចទទួលបានឆ្លងតាមលក្ខណៈពិភពគុនជួបជុំចម្លែក។ 

សកម្មភាពពិសេស៖

 - ព្រឹត្តិការណ៍៖ ប្រមូលគ្រាប់ពូជ។

- ព្រឹត្តិការណ៍៖ ប្រមូលស៊ុត។

- ព្រឹត្តិការណ៍៖ បង្កសង្គ្រាមម្ចាស់ល្អាង។

- ព្រឹត្តិការណ៍៖ មហាដាវផ្កាសមុទ្រ 1 និង 2។

វិជ្ជាគុន៖ ផ្កាទេពប្រាំពីរប្រភេទ

វិជ្ជាគុនបក្សវិមានផ្កា 
ឈ្មោះជំនាញ  ប្រភេទ   ខ្លឹមសារ
មេអំបៅក្រេបផ្កា វាយប្រហារធម្មតា

- រួមមាន 4 ស្នៀត រាល់ស្នៀតបង្ក 125+0 របួសក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ស្ដារចំនួនជាក់លាក់នៃការវាយប្រហារផ្ទៃក្នុងសម្រាប់ខ្លួនអ្នក។

- ប្រើស្នៀតនេះ ការវាយប្រហារធម្មតានឹងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការរស់កម្លាំងធាតុឡើងវិញទ្វេដង។ 

ឈើងាប់កើតផ្កា បំបែកស្នៀត 

- រួមមាន 1 ស្នៀត បង្ក 275%+135 របួស។
- វាយត្រូវគោលដៅកំពុងការពារស្នៀត អាចបំបាត់ស្ថានភាពការពារនិងបង្ករបួសទ្វេដង។
- បំផ្លាញការពារជោគជ័យអាចធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលស្តារវិញកម្លាំងធាតុរបស់គោលដៅកាត់បន្ថយ 50% ក្នុង 5s។ 

ផ្កានិងស្លឹកឈើជ្រុះ  ស្នៀតជន្ល

- រួមមាន 1 ស្នៀត បង្ក 625%+186(625%+441) របួសទៅលើសត្រូវក្នុង 5m ជុំវិញគោលដៅ។

- នៅពេលកំពុងប្រើជំនាញស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអង្គប្រាណពណ៌ផ្កាឈូក។

- បើអ្នកលេងប្រុសប្រើ៖ បន្ទាប់ពីបញ្ចេញជំនាញ អ្នកនឹងទទួលបានវង់ពន្លឺ "ផ្កានិងស្លឹកឈើជ្រុះ", ថែរក្សា 5s កើនបង្កហឹង្សាឲ្យស្រីៗក្រុមរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈ 5m តម្លៃកើនស្មើ 30% បង្កហឹង្សារបស់អ្នកលេង។

- នៅពេលដែលកុមារប្រើវា វានឹងកំណត់ភេទរបស់កុមារទៅតាមភេទរបស់មនុស្សពេញវ័យ។

មេអំបៅរាំផ្កាហោះ  ស្នៀតពិត

- រួមមាន 5 ស្នៀត បង្ក 525%+155(525%+369) របួស។

- ជំនាញចាក់សោ អាចចាក់សោគោលដៅមិនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអង្គប្រាណពណ៌ផ្កាឈូក នៅពេលប្រើជំនាញ ភាគីទាំងពីរមិនអាចចេញស្នៀតបានទេ។

បង្កប់ផ្កាក្នុងត្បូង ស្នៀតរង

- ជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំ រក្សាអតិបរមា 8s ការផ្លាស់ទីនឹងលុបស្ថានភាពដឹកនាំ។ នេះគឺជាប្រភេទនៃជំនាញព្យាបាល។

- បើអ្នកលេងស្រីប្រើ៖ ត្រូវវាយសម្រុកពេលដឹកនាំនឹងអាចស្រូបយកទាំងអស់របួស និងផ្ទេរ 10% របួសត្រឡប់មកឲ្យមនុស្សវាយសម្រុក អតិបរមាស្រូបយក 1388(3309) ពិន្ទុរបួស។
- នៅពេលកំពុងប្រើជំនាញស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអង្គប្រាណពណ៌លឿង។
- បើអ្នកលេងប្រុសប្រើ៖ បន្ថែមពីផលប៉ះពាល់ខាងលើ ព្យាបាលម្តងរៀងរាល់ 2s សម្រាប់អ្នកលេងស្រីរបស់ក្រុមក្នុងចម្ងាយ 5 ម៉ែត្រ រាល់ពេលនឹងស្តារមួយចំនួនកម្លាំងធាតុស្មើនឹង 5% កម្លាំងធាតុអតិបរមារបស់អ្នកប្រើ។
- នៅពេលដែលកុមារប្រើវា វានឹងកំណត់ភេទរបស់កុមារទៅតាមភេទរបស់មនុស្សពេញវ័យ។

ទេពបិសាចកម្ចាត់ឃ្មាំង  ស្នៀតបង់

- រួមមាន 9 ស្នៀត បង្ក 1300%+393(1300%+934) របួស។

- ជំនាញចាក់សោ អាចចាក់សោគោលដៅមួយក្នុងស្ថានភាពអង្គប្រាណពណ៌ផ្កាឈូក នៅពេលប្រើជំនាញភាគីទាំងពីរមិនអាចចេញស្នៀតបានទេ។ ពេលចេញស្នៀតនឹងស្ថិតក្នុងស្ថានភាព អង្គប្រាណពណ៌ផ្កាឈូក។

- ពេលរាល់ស្នៀតបង្កហឹង្សានឹងជួយស្តារឲ្យខ្លួន 1% កម្លាំងធាតុអតិបរមា។

កម្លាំងធាតុ៖ វេទមន្តត្បូងនិម្មិត

កម្រិត Hiệu ứng
កម្រិត 5 នៅពេលវាយដោយជំនាញប្រភេទព្យាបាលវាយត្រូវនឹងទទួលបាន 2s អង្គប្រាណពណ៌ផ្កាឈូក ឥឡូវនេះរាល់វិនាទីនឹងស្តារ 1.4% កម្លាំងធាតុ
កម្រិត 6 នៅពេលវាយដោយជំនាញប្រភេទព្យាបាលវាយត្រូវនឹងទទួលបាន 2s អង្គប្រាណពណ៌ផ្កាឈូក ឥឡូវនេះរាល់វិនាទីនឹងស្តារ 1.5% កម្លាំងធាតុ
កម្រិត 7 នៅពេលវាយដោយជំនាញប្រភេទព្យាបាលវាយត្រូវនឹងទទួលបាន 2s អង្គប្រាណពណ៌ផ្កាឈូក ឥឡូវនេះរាល់វិនាទីនឹងស្តារ 1.6% កម្លាំងធាតុ
កម្រិត 8 នៅពេលវាយដោយជំនាញប្រភេទព្យាបាលវាយត្រូវនឹងទទួលបាន 2s អង្គប្រាណពណ៌ផ្កាឈូក ឥឡូវនេះរាល់វិនាទីនឹងស្តារ 1.7% កម្លាំងធាតុ
កម្រិត 9 នៅពេលវាយដោយជំនាញប្រភេទព្យាបាលវាយត្រូវនឹងទទួលបាន 3s អង្គប្រាណពណ៌ផ្កាឈូក ឥឡូវនេះរាល់វិនាទីនឹងស្តារ 1.2% កម្លាំងធាតុ
កម្រិត 10 នៅពេលវាយដោយជំនាញប្រភេទព្យាបាលវាយត្រូវនឹងទទួលបាន 3s អង្គប្រាណពណ៌ផ្កាឈូក ឥឡូវនេះរាល់វិនាទីនឹងស្តារ 1.5% កម្លាំងធាតុ