ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

ការណែនាំតំណភ្ជាប់គណនីលេងភ្លាម

14-12-2022

អ្នកក្លាហានជាទីរាប់អាន ប្រសិនបើនៅពេលចូលហ្គេម អ្នកច្រឡំជ្រើសរើសលេងភ្លាម ហើយមិនដឹងពីរបៀបភ្ជាប់? សូមធ្វើតាមជំហានខាងក្រោម!

ជំហានទី 1៖

Login ចូលហ្គេមជ្រើស 'លេងភ្លាម'

បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសលេងភ្លាម សូមជ្រើសរើសប៊ូតុងតំណ


ជំហានទី 2៖

បំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ហើយជ្រើសរើស យល់ព្រម ដើម្បីភ្ជាប់ចំណាំ៖
អ្នកត្រូវដាក់ gmail ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីទទួលបានលេខកូដ OTP

ជំហានទី 3៖

បញ្ចូលលេខកូដ OTP ដែលផ្ញើមក mail


ចុចយល់ព្រម

ដូច្នេះអ្នកបានភ្ជាប់គណនីរបស់អ្នកដោយជោគជ័យ។ ជូនពរអ្នកក្លាហានមានពេលដ៏សប្បាយរីករាយជាមួយ  9yin Cambodia.