ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[សប្ដាហ៍ទី 59] ដំណាក់គុជគុណភាពបរិសុទ្ធិ - ដាវសៀវឡុងបង្ហាញខ្លួន

03-02-2020

វិសាល៖

  • ម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់

ពេលវេលា៖

  • 10h00 ពីថ្ងៃទី 19/05 

ដំណាក់គុជគុណភាពបរិសុទ្ធិ

S1-12

 វត្ថុធាតុ  បរិមាណ ចាក់សោ
ឱសថ​ប្រាណ​មាស 2 មាន
ឱសថ​អសោក 5 ទេ
យល់​ច្បាស់ខ្លឹម​វិជ្ជា (រឿងព្រេង) 2 មាន
បន្ទះបាតដៃករុណា 5 មាន
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 1 មាន
បន្ទះសិល្បៈសម្លាប់ប្រេត 5 ទេ
មាសចាក់សោ 200 មាន
បន្ទះសម្លេងបិសាចមេឃា 5 ទេ
ឱសថ​ហាត់​ស្បែក 10 មាន
កម្លាំងធាតុជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 1 មាន
កំណប់មាសឧត្តម-ចម្លែក 1 មាន

 

S13

 វត្ថុធាតុ  បរិមាណ ចាក់សោ
ស៊ុតលាភសំណាង 10 មាន
ឱសថ​ពុទ្ធិ 2 ទេ
យល់​ច្បាស់ខ្លឹម​វិជ្ជា (ប៉ូល) 2 មាន
បន្ទះគម្ពីរក្រអឺតក្រទម 5 Khóa
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 1 មាន
បន្ទះសិល្បៈសម្លាប់ប្រេត 5 ទេ
មាសចាក់សោ 200 មាន
បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតនិមិ្មតរូប 5 ទេ
ឱសថ​បង្កក់កាយ 5 មាន
បន្ទះវិជ្ជាគុនដូចចិត្តសម្រេចបំណង 3 មាន
កំណប់មាសឧត្តម-ចម្លែក 1 មាន

ដំណាក់គុជកំពូល

រង្វាន់

Server 1-12

វត្ថុធាតុ បរិមាណ
ឱសថ​បំប៉ន់​ធាតុ 10
ឱសថ​ហាត់​ស្បែក 5
ប្រាក់ចាក់សោ 50000
ថង់ជូនពរវិជ្ជាគុន 3
សិទ្ធិជម្រះជីវជាតិ 10
យល់​ច្បាស់ខ្លឹម​វិជ្ជា (ខ្ពស់) 2
ឱសថ​ប្ដូរ​ឈាម 5
ឱសថហាត់កម្លាំងធាតុ 5
បន្ទះក្រញាំដៃនាគ 5
អភិជនឱសថ​សម្បទា 10
បន្ទះគម្ពីរចិត្ត​គ្មាន​សោក 5

Server 13

SERVER 11

វត្ថុធាតុ បរិមាណ
ស៊ុតលាភសំណាង 2
ឱសថ​ពុទ្ធិ 2
យល់​ច្បាស់ខ្លឹម​វិជ្ជា (ប៉ូល) 2
បន្ទះគម្ពីរក្រអឺតក្រទម 5
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 1
បន្ទះសិល្បៈសម្លាប់ប្រេត 5
មាសចាក់សោ 200
បន្ទះសម្លេងបិសាចមេឃា 5
ឱសថ​បង្កក់កាយ 5
ឆ្អឹង​កែវ​ទេព-ធំ 2
កំណប់មាសឧត្តម-ចម្លែក 1