ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[សប្ដាហ៍ទី 59] បញ្ចូលបន្ដគ្នា

02-03-2021

ក្នុងកំឡុង 7 ថ្ងៃ ជារៀងរាល់ថ្ងៃសន្សំបញ្ចូល ដើម្បីឈានដល់ដំណាក់កាលជាក់លាក់ណាមួយ អ្នកក្លាហាននឹងទទួលបានអំណោយយ៉ាងរំភើប!

វិសាល៖

  • ម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់

ពេលវេលា៖

  • ពីថ្ងៃទី 17/2 - 23h59 ដល់ថ្ងៃទី 23/2/2024

ខ្លឹមសារ                

  • រាល់ថ្ងៃសន្សំបញ្ចូល ឈានដល់កម្រិត 80 មាស, 200 មាស, 5000 មាសឬ 1000 មាស ក្នុង​ ៥ ថ្ងៃនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលរង្វាន់។
  • ចំណាំ៖ មាសទទួលបានពីព្រឹត្តិការណ៍ អំណោយ ៣ ថ្ងៃមិនបានគិតចូលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទេ។

អំណោយ 
S1-S12

មាស  វត្ថុធាតុ  បរិមាណ
80 យ័ន្តត្បូងរយផ្ជិតផ្ចង់ 20
អាគមអូជី-ប្លែក 50
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 120
អាំងប៉ាវ 40
មាសចាក់សោ 800
200 សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 30
ឱសថ​អសោក 120
បន្ទះគម្ពីរកម្ចាត់បិសាច 50
អាំងប៉ាវ 60
មាសចាក់សោ 1000
500 បន្ទះកណ្ដាប់ដៃថៃជី 50
លោហិត​យ៉ិន​ស៊ិន​ពាន់​ឆ្នាំ 5
ឱសថ​ប្រាណ​មាស 120
អាំងប៉ាវ 80
មាសចាក់សោ 1000
1000 (ជម្រើសទី 1) បន្ទះបាតដៃករុណា 70
ហិបបន្ទះចិនសែត្បូងកែវ 2
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 30
ឱសថ​អមតៈ 120
មាសចាក់សោ 2000
1000 (ជម្រើសទី 1) ចម្រុះត្បូង​ជីយ៉េន 1
ចម្រុះត្បូង​ម៉ីង​ហ្វា 1
ចម្រុះត្បូង​ស៊េជី 1
ចម្រុះត្បូង​ហ៊ៃ​សា 1
ចម្រុះត្បូង​ឈានជិង 1

S13

មាស  វត្ថុធាតុ  បរិមាណ
80 យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 20
បន្ទះកម្លាំងធាតុដូចចិត្តសម្រេចបំណង 30
ហិបវាសនាមេឃា 3
អាំងប៉ាវ 40
មាសចាក់សោ 800
200 បន្ទះសិល្បៈសម្លាប់ប្រេត 50
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 30
អភិជនឱសថហាត់កម្លាំងធាតុ 800
អាំងប៉ាវ 60
មាសចាក់សោ 1000
500 បន្ទះគម្ពីរសច្ចគុន​អាថ៌កំបាំង 50
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងកម្លាំងធាតុ(ព៌ណទឹកក្រូច) 5
ផ្លាកបញ្ជាជញ្ជាំងមេឃា 50
អាំងប៉ាវ 80
មាសចាក់សោ 1000
1000 (ជម្រើសទី 1) បន្ទះបាតដៃករុណា 50
បន្ទះបាតដៃករុណា 1
ផ្លាកបញ្ជាវិជ្ជាគុនឈ្លាសវៃ 50
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងស្នៀតក្បាច់ (ព៌ណទឹកក្រូច) 10
មាសចាក់សោ 2000
1000 (ជម្រើសទី 1) ចម្រុះត្បូង​ជីយ៉េន 1
ចម្រុះត្បូង​ម៉ីង​ហ្វា 1
ចម្រុះត្បូង​ស៊េជី 1
ចម្រុះត្បូង​ហ៊ៃ​សា 1
ចម្រុះត្បូង​ឈានជិង 1

រាល់សំណួរណាមួយសូមទាក់ទង Fanpage