ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

ខ្សែព្រឹត្តិការណ៍សប្ដាហ៍ទី 15

07-03-2023

សូមស្វាគមន៍ខែមីនា គឺជាខែរបស់ស្ដ្រីទាំងឡាយក្នុងពិភពលោកនេះ នោះគឺជាទិវាសិទ្ថិនារី។ តើអ្នកក្លាហានទាំងឡាយបានត្រៀមអំណោយ សម្រាប់ជូនដល់គូសង្សារហើយឫនៅ? សម្រាប់អេដមីន គឺបានត្រៀមព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីនេះ ជូនដល់អ្នកក្លាហានទាំងឡាយរួចហើយ។ ចូររួមជាមួយអេដមីនឈ្វេងយល់នូវព្រឹត្តិការណ៍នេះ តើមានអ្វីខ្លះ!

វិសាល៖

  ម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់

ពេលវេលា៖

  • ពីថ្ងៃទី 08/03 - 23h59 ដល់ថ្ងៃទី 14/03/2023

ខ្លឹមសារ  

ខ្សែព្រឹត្តិការណ៍សប្ដាហ៍ទី 15
បញ្ចូលបន្ដគ្នា ការសន្សំបញ្ចូលចុងសប្ដាហ៍
សន្សំបញ្ចូលប្រចាំថ្ងៃ ប្រូមូសិន 100% មាស
ចូលហ្គេមទទួលអំណោយ ទិវាសិទ្ធិនារី 8.3

សំណួរណាមួយសូមទាក់ទង Fanpage